Your browser does not support JavaScript!
進修推廣處
歡迎蒞臨國立屏東大學
:::
進修推廣處資訊 
進推焦點 
社區學習中心獲得TTQS 銀牌 
社區學習中心獲得TTQS 銀牌
:::

            

     ★  108學年度  碩士在職專班暨資訊科學系碩士班教育科技組  ★           

              報名日期 108年02月12日至108年04月08日止             

 

 

             ★  108學年度  進修學士班申請入學招生簡章  ★       

 

 

   

進修推廣處廣告

數據載入中...
:::
進修推廣處招生 
進修推廣處註冊 
進修推廣處課務 
進修推廣處學務 
社區學習中心 
社區學習中心

數據載入中...